Postup při změně nebo startu nového webhostingu

Při převodu nebo startu nového webhostingu je třeba nastavit databázi, uložit prezentaci na server a také nezapomenout nastavit všechny emailové adresy, v případě, že nemáte vlastní mailserver. Teprve poté můžeme změnit NS záznamy u domény a tím nový server zpřístupnit veřejnosti.

Následný návod může pomoci každému, kdož – ať už z jakéhokoliv důvodu – mění poskytovatele webhostingu, primárně je určen pro mé klienty.

Přístupové údaje

Tyto přístupové údaje novému webhostingu vám zašlu emailem (pochopitelně tučné texty ohraničené hvězdičkou, budou obsahovat právě ta vaše hesla), uložte si je na bezpečné místo, aby byly chráněny. Nikdy je nezveřejňujte nebo neposílejte cizím osobám.

Když máme přístupové údaje můžeme přejít k uploadu dat na nový server.

Web

Databáze

Data můžete vložit scriptem anebo využijte webové aplikace PHPMyAdmin, kterou najdete v administraci webhostingu po kliku na databáze PHPMyAdmin anebo na server vložte nástroj českého programátora Jakuba Vrány Adminer.

Ze zaslaných údajů použijte:

V konfiguraci webu ještě doplňte:

Zdrojové soubory webu

Pro nahrání zdrojových souborů použijeme FTP přenos. Můžete použít speciálního FTP klienta (např. CyberDuck pro Mac, Total Commander pro PC) anebo v případě Windows Průzkumníka (přečtěte si návod jak se připojit k ftp serveru).

Jako přístupové údaje použijte:

Po připojení se vám zobrazí adresáře:

Adresář tmp slouží k odkládání dočasných souborů a pracuje s ním server, www_root je adresář, který je kmenový pro vaši doménu, takže do něj vložte zdrojové kódy (HTML, PHP atp.). Pokud chcete některé soubory skrýt (například konfigurační soubory, které mají být zvenku chráněny), umístěte je rovnou na úroveň těchto adresářů nebo vytvořte adresář nový.

Pokud jste nahráli data do databáze a zdrojové soubory na server, bude pravděpodobně web připraven pro spuštění, zkontrolte jeho funkčnost na dočasné adrese ABC12345678.choke.detepak.cz.

Administrace webhostingu

Administrace běží na portu 8080, tedy na adrese http://www.*vašedomena.cz*:8080. Kromě odkazu na administraci databáze zde naleznete sekci pro konfiguraci emailových schránek a časově plánovaných spuštění skriptů (Cron).

Emailové účty

K nastavení emailových účtů se dostanete přes administraci webhostingu -> Nastavení emailových účtů.

Po přihlášení

můžete v tabulce jednoduše přidat účty, případně je upravovat, dočasně vypnout atp. Pro získání podrobnějších informací si přečtěte návod k nastavení emailu.

Druhá tabulka s aliasy vám dovolí vytvořit virtuální účet, který jen přepošle emaily do jiné emailové schránky – buď na stejném serveru nebo do jiného účtu třeba ve freemailové službě typu Gmail nebo seznam.cz.

Můžete například vytvořit alias obchod@vasedomena.cz pro účty všech emailových schránek obchodníků atp.

Změna nastavení záznamů

Pokud jste prošli všechny výše uvedené úkony, www prezentace na dočasné stránce funguje bez problémů a nastaveny máte emaily, případně alespoň doménový koš, je možné změnit NS záznamy domény anebo nastavit A záznam.

Změna NS záznamů

NS záznamy pro webhosting se nastavují napřímo jako 2 řádky s primárním a sekundárním serverem, obyčejně bez dalších písmen (někteří registrátoři ale používají značku NS), v tom případě vepište tyto:
dns.nethost.cz
sns.nethost.cz

Pokud lze zadat pouze NSSET, použijte přednastavenou sadu:
NETHOST

Pokud nemůžete zadat NSSET ani jednotlivé servery, pak určitě naleznete položku KEYSET, v tom případě použijte přednastavenou sadu:
NETHOST

Pozor! Nepoužívejte kombinace těchto tří způsobů, ale vyberte jen jeden z nich, protože by se mohlo stát, že by se váš web nezobrazil, poněvadž by se server nemohl rozhodnout, který ze záznamů vybrat.

Změna A, MX záznamu

Pakliže NS záznamy změnit nechcete, můžete pouze přesměrovat zobrazení webu na nový webhosting nastavením A záznamu. V tomto případě ve vaší doménové admininstraci nastavte toto:
A 82.208.7.132

Pokud chcete přesměrovat poštu na tento webhosting, použijte tyto 2 řádky:
MX   10 choke.detepak.cz.
MX   20 mail-relay-1.nethost.cz.

Bookmark and Share